Skift til PC-stil
Her vil vi samle noen nyttige infotråder. Du vil sannsynligvis finne samme info rundt omkring under de forskjellige kategorier på forumet også, men her vil vi prøve å samle informasjonen sånn at den er enkel å finne igjen. Disse trådene vil bli lukket for kommentarer for å holde dem så ryddige som mulig :)
Emnet er låst

Temming

06 Jun 2014, 09:29

Ingen, eller svært få undulatar, blir tam av seg sjølv. Temming = tid og tolmodigheit!

Undulatar er eit flokkdyr og dei fleste er veldig sosiale i ein flokk. Veldig ofte sitt dei og nuskar kvarandre i nakken, eller sitt nebb mot nebb og «pratar» med kvarandre. Dei kan plutselig bli irritert og kjeftar litt for å få fred, til neste øyeblikk å skravle vidare med kvarandre. Det er skjeldan ein fugl ikkje har kontakt med nokon anna, men det skjer. Nokon er meir selskapssjuk enn andre, akkurat som folk.

Når du har fått din nye fugl i hus, er du «flokken» til den. Men, den har kome frå rugekassa og hatt sine søsken rundt seg. Det er det miljøet dei kjenner. Da er den nye verda litt skummel.
Gi den litt tid å bli kjend med deg, buret sitt, dei nye luktene, nye stemmer og prat MYKJE med den. Fuglar gjer forskjell på folk, og dei dei skil mellom dei dei kjenner og ukjende. Og, fuglar likar heller ikkje at ukjende trenger seg på…

La buret stå der du oppheld deg mykje. Dei liker lydar og støy.

Når den forsiktige temminga startar, ikkje press deg på fuglen eller prøv å tvinge den til å bli trygg på deg. Det verkar mot sin hensikt. Prøv gjerne få den på fingeren, eller ein pinne, heile tida under mykje prating og skryting av den. Når den trekker seg vekk, gjer du det same. Gi den da fred nokre minutt, og så prøver du igjen.

Mange brukar for eksempel ein hirsebit i handa for å lokke til seg fuglen. Nokon brukar ei lita bjelle som fuglen likar, eller ei anna leike som fuglen viser den liker. Mange undulatar reagerer positivt på rennande vatn, f.eks frå ein kjøkkenspring.

Ein unge treng mykje søvn i løpet ein dag, så temminga bør føregå med mange små økter for dag, framfor ei lang, der ungen berre blir sliten og det blir ikkje lystbetont for den å bli kjend med deg.

Rundt 8-9 vekers alder, kjem mange av undulatane i «trassalderen». Ikkje vil dei noko, og er berre sta og stridig. ( ala ein trassig 3-åring)
Dette er ei naturlig periode og dei går frå å ver baby til litt meir sjølvstendige vesen. Denne tida i forhold til temming, kan ver ganske utfordrande. Men, det er også no den verkelige temminga startar.

Nokon foretrekke at fuglane skal ha sin friplass i buret og temmer dei ute av buret. Framgangsmåten er den same. Mange små økter, ikkje treng deg på osv.
Ein del fuglar kan lære å prate, lage plystrelydar etc, men ikkje alle. Det er å gjenta ord, om igjen og om igjen…

Dei som er raskast lære, kan allereie ved 3 mnd. alder prøve å etterlikne ord. Men, det tek gjerne både 6-8 og 10 mnd før dei første orda kjem.
Hannar tek lettast etter ord, og har som regel eit større ordforråd enn hoer.

Bruk tid, bygg opp tillit og ver tolmodig. Som regel lønner det seg.
Emnet er låst